Účastnili jsme se výstavy WOF EXPO 2022 v Praze

Společnost 4AVs,eu se účastnila panelové diskuze „Sustainability in supply chains and the impact on carbon footprint“. Technický ředitel společnosti, Ing. Jiří Štrupl, prezentoval řešení společnosti v rámci šetrné a ekologistické poslední míle.

WOF Expo 2022 | WOF EXPO