Co je šetrná a ekologistická přeprava?

Městská logistika, a udržitelnost v dopravě obecně, jsou v současné době velkým tématem. Studie poukazují na skutečnost, že až 25 % z celkového množství cest vykonaných v městských oblastech by mohlo být nahrazeno cyklologistikou.

Pomocí speciálně upravených jízdních kol může být lehce vykonávána jak profesionální logistika jako jsou doručovací služby, sběr odpadů, či drobné zásobování, tak i logistika soukromá ve smyslu běžných cest za nákupy nebo volnočasovými aktivitami.

A když k tomu přičteme jisté komparativní výhody jako je rychlost nákladních elektrokol v centrech měst a menší zábor veřejných prostranství při parkování u zákazníků, jeví se cyklologistika jako plnohodnotná alternativa k automobilům.

Nicméně aby profesionální logistika s využitím nákladních kol fungovala jako celek dobře a efektivně, je nutné mít to nejdůležitější – a to jsou ti správní lidé a odpovídající zázemí.

Společnost 4AVs.eu, s.r.o. je pokládána za průkopníka rozvozu zboží pomocí nákladních kol. Pojí se s tím dvě aktivity, „Cargo Kola“ a „Cargo Bajkeři„.

Cargo Kola

Společnost 4AVs.eu je dlouholetým úspěšným výrobcem speciálních velkokapacitních jednostopých kol řady Cyklo Truck. Kromě výroby se společnost specializuje na servisní služby nákladních kol, které jsou provozovány v ČR.

Cargo Bajkeři

Klíčovou myšlenkou Cargo-Bajkerů je sdružovat nadšence a firmy působící v oblasti rozvozu zboží s využitím nákladních kol, vzájemná výměna zkušeností a společná snaha o popularizaci ekologické dopravy v očích širší veřejnosti